Os textos descritivos

Poderiamos dicir que describir é pintar con palabras. Pero non todos os textos descritivos teñen a mesma intención ou describen o mesmo tipo de referentes. Preme nas ligazóns a continuación e aprende máis sobre as súas características e tipos:

recursos

A. Obxectos

obxectos-singulares.png

obxectos

B. Lugares

dende-fiestra.pngsnergs

C. Festas e comidas

descricion_festas

gastronomia_galega.png

D. Persoas

descricion_persoas

actividades.png

Máis textos xornalísticos

O outro día viamos na aula que os textos xornalísticos conforman unha tipoloxía textual moi diversa.

Tras ver exemplos de novas, crónicas e reportaxes, agora é a quenda das entrevistas, os artigos de opinión, as recensións e mailas cartas ao director.

 • Entrevista: texto en que aparecen as respostas que unha persoa dá ás preguntas dun xornalista nunha conversa. Por suposto, non só hai entrevistas na prensa escrita senón que podemos atopar entrevistas radiofónicas ou televisas. Aquí temos algúns exemplos:

entrevista    * Para saber máis sobre Voces Ceibes preme aquí e para escoitar unha mostra de canción protesta en galego aquí.

 • Artigo de opinión: texto no que o autor (normalmente alguén recoñecido) expresa e argumenta a súa opinión sobre un tema en concreto. Nestes casos, a temática pode ser moi diversa, tratando temas de actualidade ou do interese persoal do autor. Trátase de textos parcialmente subxectivos e moi libres en canto á linguaxe e á estrutura.

A continuación podes consultar dous exemplos tirados da columna de Miguel Anxo Murado no xornal La Voz de Galicia.

artigo_opinion  artigo_opinion

 • Recensión: texto no que se fai unha análise dunha obra de recente publicación. Aínda que tradicionalmente o concepto de recensión estaba unido ao mundo da literatura, hoxe en día podemos atopar recensións ou críticas de álbums de música, restaurantes, filmes e…mesmo aplicacións para o móbil!

rencesion

 • Carta ao director: texto argumentativo no que os lectores manifesta a súa opinión sobre diversos temas. Adoitan ser informais e breves. Aquí tedes un exemplo:

carta_director

Os textos

Aquí podedes descargar a presentación que introduce o tema central deste semestre para Galego V: Os textos

Como podedes ver, calquera texto presenta dúas características básicas: a coherencia e a cohesión.

As principais tipoloxías textuais que imos ver a longo da materia son as seguintes:

 • Textos narrativos
 • Textos descritivos
 • Textos argumentativos
 • Textos expositivos

Irei colgando os distintos materias para cada tipo de texto a medida que os vaiamos vendo nas aulas.

As recensións ou críticas

Ademais dos textos argumentativos, narrativos, descritivos e expositivos, imos ver un tipo máis de escrito: a recensión ou crítica, que é un tipo de artigo no que damos a nosa opinión sobre un libro, unha película, unha obra de teatro, un álbum de música… Trátase dun tipo de texto no que atopamos características propias dos expositivos mesturados con trazos dos textos argumentativos, por exemplo, cando indicamos por que unha película é boa ou mala.

rencesion

Estes son audios que fan falta para responder ao último exercicio: Conversa 1, 2 e 3.

Textos expositivos

A última categoría da tipoloxía textual vista neste semestre é a dos textos expositivos, aqueles que teñen por función principal informar. Como xa comentamos na aula, estes textos poden ser moi diversos. Para aprender máis sobre as súas características, preme nas imaxes:

Textox_expositivos    textos_expos

Lembrade ademais, que a temática do texto non vai determinar o tipo de texto que é. Aquí tedes un exemplo:

versatilidade

Textos argumentativos

Como xa sabedes, este semestre está dedicado á tipoloxía textual. Imos centrarnos básicamente en catro grandes bloques:

 1. Os textos narrativos
 2. Os textos descritivos
 3. Os textos argumentativos
 4. Os textos expositivos

Xa vimos os dous primeiros (premede nas ligazóns para consultar as entradas correspondentes), así que agora é a quenda dos argumentativos, que son aqueles que pretenden demostrar ou defender unha idea.

A argumentación, unha ferramenta moi poderosa

Neste materiais poderedes atopar máis información sobre eles, así como sobre tipos de conectores, exercicios…

Os textos descritivos

Describir é representar lugares, obxectos, persoas…con palabras. Podemos dicir que describir é pintar con palabras.

Existen distintos tipos de descrición segundo o punto de vista do emisor (obxectiva ou subxectiva), segundo a realidade que se describe (obxectos, lugares reais, lugares imaxinarios, os trazos físicos dunha persoa, a súa personalidade…).

En calquera caso, este tipos de texto destacan polo uso de adxectivos e nomes e pola presenza de verbos copulativos no canto dos verbos de acción que atopabamos nos textos narrativos.

Para aprender máis sobre os textos descritivos, preme aquí para ver a presentación.

Aquí tamén vos deixo outros materiais cos que traballamos estes días:


recursos    
dende fiestra

    texto_adivinarobxectos

  obxectos singulares         pronominaissubxuntivo