Unidade 1

Aquí tedes a unidade 1 do manual no que estamos traballando na aula. Nel podedes consultar a información máis importante sobre os contidos destas primeiras semanas: o alfabeto, os artigos, as tres conxugacións do sistema verbal galego en presente de indicativo, o verbo ser/ter, as presentacións e os números.

Preme aquí para ver ou descargar o material: Unidade 1

Tamén tedes algúns documentos de repaso:

año_anos

Como facer unha presentación oral de calidade

Ante a inminente presentación oral dos vosos traballos, paréceme boa idea compartir convosco estes consellos para elaborar presentacións e expoñelas eficazmente.

Nesta primeira ligazón, pertencente ao Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago, atoparedes consellos sobre como planificar, deseñar, redactar e expoñer con correción. Ademais, ofrecen modelos que vos permitirán axilizar o traballo.

Esta segunda páxina, realizada por Pilar Ponte Patiño, ofrece tamén directrices sobre como planificar actos orais e recolle unha serie de consellos moi prácticos, como por exemplo, que cores evitar na tipografía ou que fonte resulta máis apropiada.

Espero que vos sirvan e, sobre todo, que ensaiedes moito.

 

 

Verbos básicos, colocación dos pronomes e números

Hoxe na aula vimos o verbo ser e o chamarse. Ollo á colocación dos pronomes. Xa sabedes: en galego, por regra xeral, sempre van detrás do verbo (Ex: chámome…). Tamén atoparedes as excepcións máis importantes a este regra, a saber:

1. O pronome colócase antes do verbo en frases introducidas por pronomes interrogativos. Ex: Como se chama?

2. O pronome colócase antes do verbo en frases negativas. Ex: Ela non se chama Ivana. 

3. O pronome colócase antes do verbo en frases subordinadas que veñen introducidas por nexos como que.

Ex: Creo que se chama Marta. 

Por outra banda, no documento tamén figuran os números, máis exercicios de presentación e alfabeto e o verbo vivir e estar. Nos vos preocupedes que habémolo explicar todo na aula.

Documento da aula do 17.10.2013

Aburiño!