Textos argumentativos

Como xa sabedes, este semestre está dedicado á tipoloxía textual. Imos centrarnos básicamente en catro grandes bloques:

  1. Os textos narrativos
  2. Os textos descritivos
  3. Os textos argumentativos
  4. Os textos expositivos

Xa vimos os dous primeiros (premede nas ligazóns para consultar as entradas correspondentes), así que agora é a quenda dos argumentativos, que son aqueles que pretenden demostrar ou defender unha idea.

A argumentación, unha ferramenta moi poderosa

Neste materiais poderedes atopar máis información sobre eles, así como sobre tipos de conectores, exercicios…