Os plurais

Nunca vén de máis repasar a gramática. Para ter os conceptos claros, aquí vai unha de teoría:

  • A oposición de número serve para expresar a oposición entre singular/plural.
  • Normalmente empregamos o –s final como marca de plural.

Non obstante, hai que ter en conta algunhas regras máis:

regra_1_plural    regra_2_plural

regra_3_plural     regra_4_plural

Agora, fai estes exercicios para poñelo en práctica:

exercicios

Gramática básica: xénero e número

Hoxe toca sesión de gramática. Imos repasar dous conceptos básicos: o xénero e o número. Polo xeral cando falamos destes conceptos estamos a referirnos aos substantivos, que poden ser masculinos ou femininos (segundo o xénero) e singulares ou plurales (segundo o número). Os adxectivos e artigos adoptan o xénero e o número do substantivo ao que acompañan. Lembrade que en galego non existe o xénero neutro, como acontece en croata ou noutras linguas eslavas.

Na imaxe figuran a regras que vos axudarán a discernir se unha palabra é de xénero masculino ou feminino. Amais, tamén atoparedes as regras para a formación do feminino e a formación do plural.

Aquí tedes uns exercicios para poñer en práctica o aprendido.

Xénero_Número