O alfabeto e fórmulas básicas de presentación

Aquí podedes consultar e descargar o material da primeira sesión.

niño

Aquí temos un niño, que é a casa dos paxaros. Non debes confundilo con neno.

Verbos básicos, colocación dos pronomes e números

Hoxe na aula vimos o verbo ser e o chamarse. Ollo á colocación dos pronomes. Xa sabedes: en galego, por regra xeral, sempre van detrás do verbo (Ex: chámome…). Tamén atoparedes as excepcións máis importantes a este regra, a saber:

1. O pronome colócase antes do verbo en frases introducidas por pronomes interrogativos. Ex: Como se chama?

2. O pronome colócase antes do verbo en frases negativas. Ex: Ela non se chama Ivana. 

3. O pronome colócase antes do verbo en frases subordinadas que veñen introducidas por nexos como que.

Ex: Creo que se chama Marta. 

Por outra banda, no documento tamén figuran os números, máis exercicios de presentación e alfabeto e o verbo vivir e estar. Nos vos preocupedes que habémolo explicar todo na aula.

Documento da aula do 17.10.2013

Aburiño!

O alfabeto e as fórmulas de presentación

Aquí podedes atopar un documento co alfabeto, os dígrafos e algunhas grafías estranxeiras que tamén empregamos. Lembrade que no galego aínda que temos 5 vogais, existen 7 fonemas vogálicos, pois hai que contar co e e o o abertos.

Amais, tamén vos deixo un documento con saúdos típicos, fórmulas de presentación e preguntas que poden resultar útiles para sobrevivir en Galicia.

Aburiño!

Material de descarga:

Alfabeto e outras grafías

Saúdos e fórmulas útiles