Os alimentos: pronomes e repaso plurais

O último dos temas antes do exame corresponde ao léxico da alimentación e as situacións comunicativas relacionadas con el, como poden ser: pedir nun restaurante, ir ao supermercado, preguntar canto custa, expresar unidades…

Aquí tedes os materiais desta unidade:

carta_restaurante          no_bar

Supermercado        gustos_pronomes

pronomes_alimentos   formacic3b3n_plural_alimentos

custar_valer

Os plurais

Nunca vén de máis repasar a gramática. Para ter os conceptos claros, aquí vai unha de teoría:

  • A oposición de número serve para expresar a oposición entre singular/plural.
  • Normalmente empregamos o –s final como marca de plural.

Non obstante, hai que ter en conta algunhas regras máis:

regra_1_plural    regra_2_plural

regra_3_plural     regra_4_plural

Agora, fai estes exercicios para poñelo en práctica:

exercicios