Adverbios de lugar

Para dar indicacións sobre como chegar a un lugar ou enderezo cómpre coñecer os adverbios de lugar. Tamén poden servir para describir un cuarto ou unha fotografía. Por exemplo: Hai unha cama á esquerda da mesa, entre a butaca e a fiestra.

Lembrade que para a falar da localización empregamos os verbos haber e estar pero NON o ser. Exemplos:

1. Hai un oso de peluche enriba da cama.

2. O oso de peluche está enriba da cama.

3. O oso de peluche é enriba da cama. 

Aquí tedes unha imaxe que recolle estes adverbios e algúns exercicios para empregalos.

Localizar_espazo