De Galicia para o mundo: préstamos galegos

Saberías definir….?

  • Estranxeirismo
  • Préstamo
  • Interferencia

Aquí tes un cadro para axudarte a distinguir estes conceptos:

cadro_voces_estranxeiras

Tamén tedes unha presentación que afonda na cuestión xunto con exercicios e un texto no que se repasan algún dos termos que o castelán tomou prestados do galego.

palabras_galegas