Como cho digo

Púxose en marcha estes días unha iniciativa (Como cho digo) que ten como obxectivo visibilizar o galego nos medios de comunicación.

Esta campaña, impulsada pola Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL), nace para promover o emprego do galego na prensa, xa que moitas veces aínda que se emitan comunicados ou se fagan declaracións en galego, estes logo son traducidos ao castelán nos medios.

Aquí podedes sumarvos a esta iniciativa.