Estranxeirismos e castelanismos

Nestes documentos podedes atopar información e exercicios sobre os estranxeirismos, palabras que proceden doutras linguas. En galego son especialmente relevantes os castelanismos no campo do léxico, onde podemos distinguir entre castelanismos plenos (cuchara* no canto de culler), falsas adaptacións (lentexa en lugar de lentella), castelanismos aceptados (como tortilla) e formas que aínda que son correctas contan cunha palabra autóctona para o mesmo referente (por exemplo, regalo e agasallo ou labio e beizo).

bocadillo_tortilla

Bocadillo de tortilla, un prato feito de castelanismos aceptados!