Texto narrativo: Bolboretas

Déixovos aquí o texto de Xabier P. Docampo (en versión bilingüe galego/inglés) co que traballamos na aula a semana pasada. Un texto narrativo cargado de lirismo e relatado en primeira persoa na que o protagonista plasma a emoción do primeiro bico.

Bolboretas_1

Bolboretas_2

Tedes tamén neste documento unha serie de exercicios para practicar os tempos verbais e os rexistros que se adoitan empregar nos textos narrativos: Exercicios_textos_narrativos