Programa da materia

Aquí podedes consultar o programa da materia de Galego III para o ano 2014/2015.

Como podedes ver, é obrigatorio asistir e participar na aula. Ademais, haberá unha serie de exercicios e unha proba final das que se tirará a vosa puntuación final. Esa proba realizarase o 27 de xaneiro no horario de aulas habitual.

mapa_linguas

As linguas da península Ibérica