Normas de acentuación

Nesta presentación podedes consultar as normas de acentuación básicas do galego. Lembrade que existen tres tipos básicos de palabra segundo a colocación da sílaba tónica:

  • Agudas
  • Graves
  • Esdrúxulas

Neste documento, ademais, poderedes atopar algúns dos exercicios vistos na aula.

vocales

Unicamente as vogais poden levar acento gráfico (til)

 

Introdución ao subxuntivo

Antes de poñer fin a este semestre, explicamos un novo modo verbal, o subxuntivo. Este modo conta de tres tempos: o presente, o copretérito (ou imperfecto) e o futuro. Como xa vimos na aula, para un falante estranxeiro pode resultar moi confuso decidir cando empregar indicativo e cando cómpre poñer subxuntivo. Para aclarar un pouco máis estes conceptos, aquí tedes unha unidade didáctica que vos pode resultar moi útil:

Subxuntivo

ten_teña

presente_indicativo_subxuntivo     subxuntivo_presente     presente_subxuntivo

Os pronomes átonos

Os pronomes son aquelas palabras que empregamos para evitar a repetición dun nome.

Ex: Tomo vitaminas todos os días —->  Tómoas todos os días

Neste caso empregamos o pronome as para substituír un nome feminino plural (vitaminas). Como xa sabedes, por regra xeral, en galego o pronome vai unido ao verbo e posposto a el.

Aquí tedes unha táboa na que se recollen os distintos pronomes persoais átonos.

Pronome_persoal_átono_de_CD_e_CI

Como podedes ver (na terceira persoa, tanto de singular como de plural) atopamos dúas formas distintas dependendo da función que desempeñaba o nome substituído na frase orixinal.

Así, se queremos substituír un nome que funciona como complemento directo (acusativo) teremos que empregar o/a/os/as.

Ex: Merca o xarope na farmacia —-> Mércao na farmacia. 

Pola súa banda, se o nome funciona como complemento indirecto (dativo), teremos que empregar lle/lles.

Ex: Enviei unha carta a miña nai —-> Envieille unha carta.

Neste caso vemos que o sintagma nominal substituído desempeñaba a función de complemento indirecto (a quen?).

Fixádevos que moitas veces nunha oración imos atopar CD e CI e polo tanto podemos substituír máis dun nome ou sintagma.

Ex: Engade azucre ás filloas —–> Engádeo ás filloas//Engádelles azucre.

E para rematar, déixovos aquí un documento con exercicios de ortografía (acentuación, b/v, h…) e un pequeno texto para reflectir sobre o uso dos pronomes: Exercicios_ortografía_imperativo_pronomes

Acentuación: regras xerais

Xa sabedes que en galego existen principalmente tres tipos de palabras segundo a posición da sílaba tónica: agudas, graves e esdrúxulas.

  • Agudas: cando a sílaba tónica é a última. Ex: can-ción, ma-zá, ac-tor 
  • Graves: cando a sílaba tónica atópase en penúltimo lugar. Ex: va-ca, -cil
  • Esdrúxulas: cando a sílaba tónica é a antepenúltima. Ex: ár-bo-re, -di-co

Non obstante, non todas as palabras levan acento gráfico, iso é, til.

Para aprender en que casos unha palabra debe levar til, preme na seguinte presentación: Acentuación