Acentuación: regras xerais

Xa sabedes que en galego existen principalmente tres tipos de palabras segundo a posición da sílaba tónica: agudas, graves e esdrúxulas.

  • Agudas: cando a sílaba tónica é a última. Ex: can-ción, ma-zá, ac-tor 
  • Graves: cando a sílaba tónica atópase en penúltimo lugar. Ex: va-ca, -cil
  • Esdrúxulas: cando a sílaba tónica é a antepenúltima. Ex: ár-bo-re, -di-co

Non obstante, non todas as palabras levan acento gráfico, iso é, til.

Para aprender en que casos unha palabra debe levar til, preme na seguinte presentación: Acentuación