O futuro

Aquí podes consultar e descargar os materiais sobre o futuro. Lembra, que existen distintos xeitos de expresar futuridade:

  • Mediante o futuro de indicativo: Mañá faremos un exame de galego. O sábado que vén celebrarei unha festa.
  • Mediante perífrases verbais:

a. Presente do verbo Ir + infinitivo: Este verán ides traballar nun restaurante. Vou mercar un coche novo.

b. Presente do verbo Haber + infinitivo: Hei preparar unha torta para o seu aniversario. Has aprobar a materia.

Futuro    Futuronumeroloxia       A_terra_en_perigo a_galleta_sorte  SEGURAMENTE....

horoscopo

Cuestionario inicial

Mide o teu nivel de galego con este Cuestionario inicial no que se mesturan cuestións ortográficas, gramaticais e culturais.

Saber interpretar o humor nunha cultura allea tamén é un aspecto importante para comprendela. Aquí tes algunhas viñetas de Luis Davila que se recollen no cuestionario. Saberías explicar onde reside o seu efecto humorístico?

davila_humor  davila_humor_2

davila_humor_4  davila_humor_6